Howeko gaat weer open

Howeko gaat open!

Na maanden kunnen we jullie eindelijk het goede nieuws brengen.
Howeko gaat weer open. Vanaf 9 juni zullen diverse groepen weer opstarten.
Elke groep gaat dit in eerste aanvang op zijn eigen manier doen. Dit wordt door alle begeleiders zelf bepaald. Sommige groepen zullen beginnen met halve groepen, waardoor de bezoekers om de 14 dagen kunnen komen. De begeleiders zullen daarover de bezoekers informeren.

Het repaircafé gaat op de eerste vrijdag van juli weer open.

Om toegang te krijgen tot Howeko heeft het bestuur de onderstaande voorwaarden gesteld.

Voorwaarden toegang tot Howeko.
Het bestuur van Howeko streeft naar een zo veilig en gezond mogelijke toegang.
Het Covid 19 virus kan bij een groot deel van onze bezoekers een gevaarlijke ziekte veroorzaken.
Het bestuur wil in verband daarmee, voorwaarden verbinden aan het bezoek van Howeko.
Als u inmiddels gevaccineerd bent, dient u bij de begeleiders een vaccinatiebewijs te laten zien, waaruit blijkt dat u tenminste eenmaal bent gevaccineerd.
Indien u, nog niet gevaccineerd bent, moet u de uitslag van een test (PCR) overleggen waaruit blijkt dat u negatief op Corona bent getest. Die test mag niet ouder zijn dan 72 uur. U krijgt dan toegang tot een activiteit bij Howeko.

Het blijft echter altijd uw eigen beslissing om naar Howeko te komen.

20-05-2021