Toekomst Howeko veilig gesteld

Zoals u misschien in het ED of de Mooi Laarbeek Krant (MLK) hebt kunnen lezen, heeft Howeko op 16 juni 2022 een nieuw huurcontract getekend voor het pand waar we nu verblijven. Daarmee is een eind gekomen aan de onzekerheid van ruim 1,5 jaar. Voor de komende 10 jaar is Howeko weer zeker van een goed onderdak voor de 125 abonnementhouders en ruim 25 vrijwilligers. Samen met Hof van Heerlijk en KDV Donkey zullen we het pand bewonen. Er is veel vertrouwen in een goede samenwerking.
We zijn trots op dat gegeven en zullen ons de komende maanden verder ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.
Blijf ons zeker volgen op deze site.