Repaircafé

De huisregels in het Repaircafé Laarbeek /Beek en Donk

1. Om een voorwerp ter reparatie aan te bieden, hoeft u geen afspraak te maken. Er is vrije inloop.

2. De activiteiten van het Repaircafé worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

3. Om lange wachttijden te voorkomen, worden bij drukte maximaal twee voorwerpen per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp moet men een volgende keer komen.

4. Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

5. Voor het gebruik van nieuwe of vervangende materialen zoals snoeren, stekkers of zekeringen, dient apart te worden betaald. De reparateur zal u op de hoogte stellen.

6. De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repaircafé zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

7. De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren. De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

8. De bezoekers van het Repaircafé zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

9. Noch de coördinatoren van het Repaircafé, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repaircafé.

10. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

11. Voor koffie of thee wordt € 1,- berekend .

12. Het Repaircafé Beek en Donk is te gast bij Howeko. Houdt u aan de regels zoals eventueel aangegeven.

WEGGOOIEN? MOOI NIET!