Over Howeko

Over Howeko

Organisatieprofiel

De Stichting Howeko is opgericht in de jaren 70 van de vorige eeuw om een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden aan mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Elke inwoner van de gemeente Laarbeek is er welkom.

Geschiedenis
In de jaren 70 van de vorige eeuw heerste er in Nederland grote werkloosheid. Ook Beek en Donk ontkwam daar niet aan en zo kwamen er tal van mensen buiten het arbeidsproces te staan. Er ontstond een behoefte aan nuttige activiteiten. In samenwerking met de Stichting Samenlevingsopbouw bedachten enkele enthousiaste mensen dat een hobbywerkplaats een goede plek zou kunnen bieden aan mensen die hun vakkennis op peil wilden houden en die hun ervaring en specialisme ook zouden kunnen weg-leren aan anderen. De formule was succesvol en uiteindelijk  werd Howeko op 22 juli 1987 een zelfstandige stichting.

Heden
Waren in het verre verleden de activiteiten van Howeko vooral gericht op het behoud en verbeteren van vakkennis, tegenwoordig is Howeko uitgegroeid tot een hobby-werkplaats voor heel Laarbeek. Het activiteitenpalet is meegegroeid. Naast een goed geoutilleerde timmerwerkplaats zijn er groepen voor mensen die creatief met textiel bezig willen zijn. Bovendien wordt er gewerkt met mozaïek, met boetseerklei en de daarbij behorende oven. Ook zijn er diverse schildersgroepen waar de creatieve talenten onder begeleiding van deskundige mensen kunnen worden ontwikkeld.

Een centrale positie binnen Howeko wordt ingenomen door de kantine. Het is immers dè plaats waar bezoekers en vrijwilligers elkaar ontmoeten in de pauze, maar vaak is het ook wel voordat men aan het werk gaat al een levendige boel met sterke verhalen en veel humor. De kantine wordt gerund door een team van dames die er voor zorgen dat de bezoekers tijdens hun pauze in een schone kantine kunnen genieten van een kopje koffie of thee tegen een bescheiden vergoeding. De kantine biedt echter ook plaats aan mensen die niet komen om te werken, maar gewoon wat willen buurten of op hun gemak de krant willen lezen.

Toekomst
Howeko wil ook in de toekomst een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken. Intermenselijk contact is van wezenlijk belang in een steeds zakelijker wordende samenleving en Howeko wil daar blijvend zijn steentje aan bijdragen